Използвайте съвременни и иновативни форми за визуализация

  • Изработка на видео и мултимедия
  • 3D графика и анимация
  • Инфографики
  • Географска и статистическа визуализация
  • Мултимедийни презентации


Видеоматериали, представящи дейност, продукт или услуга, подходящи за използване в интернет или мултимедийни презентации.

Тримерни изображения и анимация с дизайнерска цел или за визуализация на процеси, системи, структури и др. Визуализация на данни, карти, 3D 
обекти и др. Интерактивно управление изображенията.

 Представете успешно своята дейност пред клиенти и партньори чрез професионално изработена мултимедийна презентация.

Направете консултация или запитване