Въведете иновативни технологии -
повишете своята ефективност и конкурентноспособност

  • Системи за комуникация и управление на бизнеса
  • Програмиране по специфични изисквания
  • Уеб базиран интерфейс. Облачни технологии
  • Системи за електронно обучение 
  • Управление на свързани устройства (Internet of things)


Персонализирани ИТ системи. Оптимизация на работата в офиса, връзката с клиенти и използваните ресурси.

Допълнително специфично програмиране и настройка на съществуващи системи.

Системи с мобилен достъп и геолокация. Стандартни и облачни решения. 

Системи за електронно обучение и квалификация. Разработване на електронни учебни материали.

Системи за работа със свързани към интернет устройства. Управление и мониторинг от разстояние.

Направете консултация или запитване