Global
About Us Our Solutions
ЗА КОНТАКТ С НАШИЯ
изследователски екип

Тел.: 0893 645 595

Ива Димова, Managing Director
e-mail: iva.dimova@ipsos.com

Милена Петрова, Operations Manager
e-mail: milena.petrova@ipsos.com

ЗА КОНТАКТ С НАШИЯ
екип човешки ресурси

e-mail: HR.Bulgaria@ipsos.com

ЗА ПОВЕЧЕ
информация за Ипсос

ipsos.com